Reservation No.

0532 783 12 60

Location

Ortakent Yahşi

Açık Rıza Metni

www.lugga.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası başlıklı metinler ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlemesinden önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rızamın bir ürün veya hizmetin sunulmasına ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmamın ön şartı olarak ileri sürülmediğini, veri işleme ile ilgili bütün konularda tarafıma açık ve anlaşılır bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımdan anlaşıldığını ve ilgili politika ile belgeleri eksiksiz okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerimin, alan adı tahsis işlemlerimi yapmak ve yürütmek için veri sorumlusu sıfatıyla 2-B TEKSTİL SAN. TUR.İNŞ.TİC.İTH. ve İHR.LTD.ŞTİ (“Şirket”) tarafından www.lugga.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası metinleri çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin yapılmasına, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamını yapılmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkilerinin gereği olarak çözüm ortağı olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına kendi özgür iradem ile rıza gösteriyorum.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?